Úvod > Obec Senice na Hané - sociální bydlení
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Senice na Hané
Zahájení projektu: 1.10.2019
Ukončení projektu: 4.11.2020
Téma projektu: Sociální integrace
Výše dotace EU: 7 048 362,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 243 828,65 Kč
 
Celková částka: 8 292 191,00 Kč