Úvod > Rekonstrukce Dětské rehabilitace
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dětská rehabilitace
Zahájení projektu: 6.12.2017
Ukončení projektu: 31.12.2022
Téma projektu: Sociální integrace
Výše dotace EU: 10 928 377,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 928 537,16 Kč
 
Celková částka: 12 856 914,00 Kč