Úvod > Sociální bydlení na Sádku v Dívčím Hradě
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: SÁDEK projekt, z.s.
Zahájení projektu: 1.8.2018
Ukončení projektu: 30.6.2023
Téma projektu: Sociální integrace
Výše dotace EU: 10 887 346,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 280 864,30 Kč
Národní soukromá částka: 640 432,15 Kč
 
Celková částka: 12 808 643,00 Kč