Úvod > Vybudování odborných učeben 4. ZŠ Most
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Most
Zahájení projektu: 16.11.2016
Ukončení projektu: 19.12.2019
Téma projektu: Vzdělávání
Výše dotace EU: 7 752 392,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 368 069,23 Kč
 
Celková částka: 9 120 462,00 Kč