Úvod > Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ústecký kraj
Zahájení projektu: 7.4.2016
Ukončení projektu: 31.12.2021
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 104 756 093,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 486 369,45 Kč
 
Celková částka: 123 242 463,00 Kč