Úvod > Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Zahájení projektu: 6.10.2017
Ukončení projektu: 28.2.2023
Téma projektu: Kultura
Výzva: 34. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VI
Výše dotace EU: 59 999 999,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 588 235,25 Kč
 
Celková částka: 70 588 235,00 Kč