Úvod > Obnova kulturní památky Olomoucké radnice II
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Olomouc
Zahájení projektu: 4.3.2019
Ukončení projektu: 30.9.2020
Téma projektu: Kultura
Výzva: 19. výzva-ITI-Olomouc-SC 3.1-Rozvoj kulturního dědictví II.
Výše dotace EU: 24 127 391,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 257 775,01 Kč
 
Celková částka: 28 385 167,00 Kč