Úvod > OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Muzeum středního Pootaví Strakonice
Zahájení projektu: 20.6.2016
Ukončení projektu: 7.6.2022
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 102 019 750,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 003 485,39 Kč
 
Celková částka: 120 023 236,00 Kč