Úvod > Portál veřejné správy 2.0 - Portál občana
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Digitální a informační agentura
Zahájení projektu: 15.5.2018
Ukončení projektu: 30.6.2019
Téma projektu: eGovernment
Výše dotace EU: 62 264 510,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 735 490,00 Kč
 
Celková částka: 77 000 000,00 Kč