Úvod > Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Zahájení projektu: 3.2.2016
Ukončení projektu: 17.7.2019
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 99 953 188,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 638 798,05 Kč
 
Celková částka: 117 591 987,00 Kč