Úvod > Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Pardubice
Zahájení projektu: 9.4.2020
Ukončení projektu: 31.8.2021
Téma projektu: Kultura
Výzva: 40. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1 Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VII
Výše dotace EU: 20 060 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 540 000,00 Kč
 
Celková částka: 23 600 000,00 Kč