Úvod > Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Luže
Zahájení projektu: 19.10.2015
Ukončení projektu: 31.1.2018
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 9 810 173,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 154 138,10 Kč
Národní soukromá částka: 577 069,05 Kč
 
Celková částka: 11 541 381,00 Kč