Úvod > Revitalizace budovy Muzea východních Čech
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Hradec Králové
Zahájení projektu: 1.4.2016
Ukončení projektu: 29.11.2021
Téma projektu: Kultura
Výzva: 13. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Památky-II
Výše dotace EU: 70 454 624,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 433 168,97 Kč
 
Celková částka: 82 887 793,00 Kč