Úvod > Revitalizace kláštera Osek - evropské centrum kultury a vzdělanosti
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Cisterciácké opatství Osek
Zahájení projektu: 27.4.2017
Ukončení projektu: 30.9.2021
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 104 676 219,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 314 849,31 Kč
Národní soukromá částka: 6 157 424,66 Kč
 
Celková částka: 123 148 493,00 Kč