Úvod > Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Žatec
Zahájení projektu: 1.2.2016
Ukončení projektu: 15.1.2019
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 11 599 420,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 046 956,48 Kč
 
Celková částka: 13 646 377,00 Kč