Úvod > Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Zahájení projektu: 1.4.2016
Ukončení projektu: 30.9.2021
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 5 311 555,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 937 333,35 Kč
 
Celková částka: 6 248 889,00 Kč