Úvod > Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Arcibiskupství olomoucké
Zahájení projektu: 1.7.2015
Ukončení projektu: 30.6.2022
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 93 342 836,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 981 510,13 Kč
Národní soukromá částka: 5 490 755,07 Kč
 
Celková částka: 109 815 101,00 Kč