Úvod > Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Husitské muzeum v Táboře
Zahájení projektu: 8.3.2016
Ukončení projektu: 30.5.2022
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 45 779 169,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 078 676,89 Kč
 
Celková částka: 53 857 846,00 Kč