Úvod > Chodníky při silnici I-11 a III-3281 Odřepsy
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Odřepsy
Zahájení projektu: 9.3.2017
Ukončení projektu: 15.7.2020
Téma projektu: CLLD
Výzva: 1.výzva MAS Mezilesí, z.s.-IROP- Doprava bezpečná a ekologická
Výše dotace EU: 10 899 567,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 573 661,43 Kč
 
Celková částka: 11 473 228,00 Kč