Úvod > Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Oldřišov
Zahájení projektu: 19.11.2014
Ukončení projektu: 31.1.2019
Téma projektu: CLLD
Výzva: 2.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky
Výše dotace EU: 4 862 507,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 255 921,45 Kč
 
Celková částka: 5 118 429,00 Kč