Úvod > DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Diecézní charita Brno
Zahájení projektu: 1.6.2019
Ukončení projektu: 30.9.2019
Téma projektu: CLLD
Výzva: 3.výzva MAS MOST VYSOČINY-IROP-Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb
Výše dotace EU: 376 699,70 Kč
Národní soukromá částka: 19 826,30 Kč
 
Celková částka: 396 526,00 Kč