Úvod > Komunitní centrum "Dům farní rodiny" Soběšovice
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Domaslavice
Zahájení projektu: 3.12.2014
Ukončení projektu: 31.5.2019
Téma projektu: CLLD
Výzva: 2.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I.
Výše dotace EU: 4 744 393,51 Kč
Národní soukromá částka: 249 704,93 Kč
 
Celková částka: 4 994 098,00 Kč