Úvod > Komunitní centrum Stará Ves nad Ondřejnicí
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Biskupství ostravsko-opavské
Zahájení projektu: 5.2.2019
Ukončení projektu: 30.6.2023
Téma projektu: CLLD
Výzva: 5.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II.
Výše dotace EU: 2 999 999,30 Kč
Národní soukromá částka: 157 894,70 Kč
 
Celková částka: 3 157 894,00 Kč