Úvod > Lávka přes železniční trať, Náchod
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTO NÁCHOD
Zahájení projektu: 18.1.2018
Ukončení projektu: 30.11.2018
Téma projektu: CLLD
Výzva: 2.výzva MAS Stolové hory-IROP-Bezpečnost dopravy - I
Výše dotace EU: 1 140 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 60 000,00 Kč
 
Celková částka: 1 200 000,00 Kč