Úvod > Rekonstrukce nemovitosti a pořízení automobilu v Obci Hvožďany za účelem rozšíření terénních sociáln
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Hvožďany
Zahájení projektu: 16.2.2017
Ukončení projektu: 31.5.2019
Téma projektu: CLLD
Výzva: 1.výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Podpora infrastruktury pro sociální služby I.
Výše dotace EU: 2 572 644,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 135 402,35 Kč
 
Celková částka: 2 708 047,00 Kč