Úvod > Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Dubné
Zahájení projektu: 26.7.2017
Ukončení projektu: 26.8.2019
Téma projektu: CLLD
Výzva: 2.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Integrovaný záchranný systém - I.
Výše dotace EU: 657 931,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 34 627,99 Kč
 
Celková částka: 692 560,00 Kč