Úvod > Rozšíření sociálního podniku Květné Zahrady, z.ú.
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Květná Zahrada, z.ú.
Zahájení projektu: 2.10.2017
Ukončení projektu: 31.5.2019
Téma projektu: CLLD
Výzva: 3.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 -I
Výše dotace EU: 538 650,00 Kč
Národní soukromá částka: 28 350,00 Kč
 
Celková částka: 567 000,00 Kč