Úvod > Sdílená učebna informatiky a robotiky
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Dvůr Králové nad Labem
Zahájení projektu: 11.9.2018
Ukončení projektu: 31.10.2019
Téma projektu: CLLD
Výzva: 8.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II
Výše dotace EU: 2 266 809,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 119 305,77 Kč
 
Celková částka: 2 386 115,00 Kč