Úvod > Stavební úpravy objektu kovárny v Holašovicích
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Jankov
Zahájení projektu: 10.3.2017
Ukončení projektu: 10.9.2018
Téma projektu: CLLD
Výzva: 1.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví - I.
Výše dotace EU: 2 405 199,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 126 589,43 Kč
 
Celková částka: 2 531 789,00 Kč