Úvod > Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Dubné
Zahájení projektu: 5.8.2016
Ukončení projektu: 20.8.2019
Téma projektu: CLLD
Výzva: 3.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Infrastruktura základních škol - I.
Výše dotace EU: 1 387 262,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 73 013,81 Kč
 
Celková částka: 1 460 276,00 Kč