Úvod > Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb "Centrum HRAD"
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Dívčí Hrad
Zahájení projektu: 1.4.2020
Ukončení projektu: 30.6.2023
Téma projektu: CLLD
Výzva: 11.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP- Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb
Výše dotace EU: 5 676 754,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 298 776,58 Kč
 
Celková částka: 5 975 531,00 Kč