Úvod > ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybudování zázemí pro technické a řemeslné obory a vybudování učebny
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Litoměřice
Zahájení projektu: 10.11.2020
Ukončení projektu: 11.3.2021
Téma projektu: CLLD
Výzva: 12.výzva MAS České středohoří-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Výše dotace EU: 1 900 528,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 100 027,81 Kč
 
Celková částka: 2 000 556,00 Kč