Úvod > ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstrukce učebny pro moderní výuku cizích jazyků a informatiky
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Litoměřice
Zahájení projektu: 2.11.2020
Ukončení projektu: 24.5.2021
Téma projektu: CLLD
Výzva: 12.výzva MAS České středohoří-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Výše dotace EU: 1 553 250,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 81 750,00 Kč
 
Celková částka: 1 635 000,00 Kč