Kuks - Granátové jablko

Národní kulturní památka Hospital Kuks je součástí unikátního barokního komplexu v údolí horního Labe, který je dílem významného mecenáše Františka Antonína Šporka (1662-1738). Představuje výjimečný doklad barokní charitativnosti a péče o potřebné. Díky své výzdobě a určení patří kukský hospital mezi nejvýznamnější barokní památky ve střední Evropě.

 

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Národní památkový ústav
Zahájení projektu: 3.6.2009
Ukončení projektu: 31.5.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Projekt Kuks - Granátové jablko byl zaměřen na obnovu barokního areálu bývalého zaopatřovacího ústavu s nemocnicí milosrdných bratří a nalezení jeho nové role v podobě edukačního centra, které odpovídá potřebám 21. století. Po provedení vzorové stavební obnovy areálu, který se před zahájením projektu nacházel v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, zde budou realizovány aktivity zaměřené na laickou i odbornou veřejnost. Projekt vytvořil podmínky pro edukační programy využívající nové přístupy (zážitková pedagogika, kombinace výuky v interiérech a exteriérech, reprezentovaných zejména obnovenou bylinkovou zahradou milosrdných bratří) i moderní technologie cílené na organizované skupiny (ZŠ, SŠ, zájmová sdružení či spolky) i jednotlivce z řad široké veřejnosti v oblastech farmacie, historie, památkové péče či ochrany přírody. K dispozici budou rovněž studijní a badatelské prostory v podobě historické knihovny bývalých správců hospitalu. Ve své náplni projekt přísně respektuje výjimečnost barokní památky a její původní charitativně-duchovní určení.

 

 

Výše dotace EU: 374 069 750,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 66 012 309,00 Kč
 
Celková částka: 440 082 059,00 Kč