Svatá Hora u Příbrami

Začátek historie Svaté Hory jsou opředeny tajemstvím a pověstmi. Původní kapličku dal prý postavit už ve 13. století rytíř z rodu Malovců jako poděkování Panně Marii za vyslyšené prosby, když ho ochránila před loupežníky. Podle historika Bohuslava Balbína vznikla kaple na začátku 16. století a původně byla dlouhá jen asi 13 metrů a široká byla zhruba 7 metrů. 

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora
Zahájení projektu: 30.5.2011
Ukončení projektu: 30.11.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu byla realizace vzorového projektu obnovy a využití památkového objektu zapsaného do seznamu národních kulturních památek prostřednictvím stavební a restaurátorské obnovy a revitalizace a jejího nového využití v podobě rozšířených a nově vytvořených kulturních a vzdělávacích služeb. Vzniklo zde také badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem.

Výše dotace EU: 162 514 756,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 679 074,00 Kč
 
Celková částka: 191 193 830,00 Kč