Úvod > Mapa projektů

Mapa projektů

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

 • Vybavení zahradní učebny na Zlaté stezce

  Vybavení zahradní učebny na Zlaté stezce

  Dokončený CLLD

  Cílem je pořízení vybavení stávající zahradní učebny ve venkovním areálu Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 240, a to pro výuku přírodovědných předmětů. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi a zvýší tak jejich...

  Příjemce: Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
  Ukončení projektu: 30.09.2022
 • Nábřežní cyklostezka

  Nábřežní cyklostezka

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je výstavba nového, v současné době chybějícího, úseku cyklostezky na levém břehu Jizery paralelně s ulicí Ptácká a s novou lávkou zajišťující bezpečný přejezd Jizery. Tím dojde k odklonění cyklistů z frekventované ulice Ptácká a vytvoří se předpoklady pro pokračování dalších...

  Příjemce: Statutární město Mladá Boleslav
  Ukončení projektu: 30.06.2023
 • Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav

  Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je podpora infrastruktury v rozsahu výstavby samostatného parkovacího systému v režimu P+R. Za pomoci této podpory se očekává pokles využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy.

  Příjemce: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
  Ukončení projektu: 30.06.2023
 • Navýšení kapacit MŠ Malínek

  Navýšení kapacit MŠ Malínek

  Dokončený Vzdělávání

  Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity Mateřské školy Lvíček, Liberec, Kaplického 386, příspěvkové organizace, a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání. V současnosti je kapacita mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec plně využita a mateřské školy nemají...

  Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  Ukončení projektu: 30.09.2023
 • II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje

  II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje

  Dokončený Silnice

  Předmětem projektu je z části novostavba a z části modernizace stávajících komunikací II/128 a II/150 v úseku mezi obcemi Čáslavsko a Nové Práchňany po místo napojení na plánovaný obchvat městyse Lukavec. Celková délka stavby je 3,233 km. Rekonstrukce je založená na odstranění nevyhovujících...

  Příjemce: Kraj Vysočina
  Ukončení projektu: 20.04.2023
 • Terminál B

  Terminál B

  Dokončený Doprava

  Předkládaný projekt koncepčně řeší nevyhovující situaci autobusového nádraží v Pardubicích. Cílem je vybudování nového autobusového terminálu - Terminálu B, který se bude nacházet v přímém napojení na Terminál A (MHD) a hlavní železniční stanici. Tím dojde k vytvoření ucelené dopravní sítě v...

  Příjemce: Statutární město Pardubice
  Ukončení projektu: 30.06.2023
 • II/331 Stará Boleslav, obchvat

  II/331 Stará Boleslav, obchvat

  Dokončený Silnice

  Projekt řeší obchvat souměstí Brandýs nad Labem ? Stará Boleslav, konkrétně jeho část Stará Boleslav. Stará Boleslav leží na pravém břehu řeky Labe. Stávající dopravní situace ve městě je špatná, městem prochází silně zatížená silnice II. třídy č. 331 (ve směru sever-východ) a 610 (ve směru západ...

  Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.09.2023
 • Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou

  Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou

  Dokončený Doprava

  Autobusové nádraží ve Chlumci nad Cidlinou je za zenitem své životnosti a kapacitně nestačí. Město Chlumec nad Cidlinou proto připravilo projekt výstavby nového terminálu autobusové dopravy, který zkvalitní veřejnou hromadnou dopravu. Projekt předpokládá vznik terminálu hromadné dopravy pro...

  Příjemce: Město Chlumec nad Cidlinou
  Ukončení projektu: 30.11.2022
 • Chráněné bydlení na míru

  Chráněné bydlení na míru

  Dokončený Sociální integrace

  Předmětem předkládaného dotačního projektu je vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů na území města Litoměřice.

  Příjemce: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
  Ukončení projektu: 31.10.2022
 • Vozidlo pro Sociálně terapeutické dílny Pohodička v Rokycanech

  Vozidlo pro Sociálně terapeutické dílny Pohodička v Rokycanech

  Dokončený Sociální integrace

  Cílem projektu je zajistit pravidelnou mobilitu do vybrané registrované služby Sociálně terapeutické dílny Pohodička, která sídlí v Rokycanech a to prostřednictvím nákupu 1 osobního automobilu. Vedle dopravy klientů jsou tito postižení lidé zapojeni do různých akcí, kde se svými výrobky soutěží a...

  Příjemce: Oblastní charita Rokycany
  Ukončení projektu: 14.10.2021
Načíst další
%%name%%

%%name%%

%%desc%%