Úvod > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty pro MAS > Příručky a postupy > Chyby a nedostatky v procesu hodnocení a výběru projektů při realizaci CLLD - IROP

Chyby a nedostatky v procesu hodnocení a výběru projektů při realizaci CLLD - IROP