Úvod > Základní dokumenty v IROP > Dokumenty pro MAS > Příručky a postupy > Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP

Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP