Úvod > IROP 2014-2020 > Doprava

Doprava

Doprava
Název:
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Zkráceně:
Doprava

Podporuje:
nízkoemisní a bezemisní vozidla ve veřejné dopravě, modernizaci a budování přestupních terminálů, bezpečnostní opatření pro chodce, cyklostezky, inteligentní dopravní systémy

Finanční prostředky z EU:
15,94 mld. Kč

Podpořeno projektů:
590
 • silnice-old

  Výzva č. 93 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s krajem
   
  Příjem žádostí: 30. 1. 2020 - 27. 2. 2020
 • silnice-old

  Výzva č. 89 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
   
  Příjem žádostí: 26. 6. 2019 - 2. 10. 2019
 • silnice-old

  Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
  Příjem žádostí: 16. 5. 2017 - 9. 10. 2017
 • silnice-old

  Výzva č. 72 Cyklodoprava II

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
  Příjem žádostí: 24. 4. 2017 - 7. 9. 2017
 • silnice-old

  Výzva č. 51 Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Podle textu výzvy.
  Příjem žádostí: 15. 9. 2016 - 31. 3. 2022
 • silnice-old

  Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Podle textu výzvy.
  Příjem žádostí: 15. 9. 2016 - 31. 3. 2022
 • silnice-old

  Výzva č. 24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
  Příjem žádostí: 14. 3. 2016 - 2. 9. 2016
 • silnice-old

  Výzva č. 22 Telematika pro veřejnou dopravu

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.
  Příjem žádostí: 22. 2. 2016 - 30. 6. 2016
 • silnice-old

  Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
  Příjem žádostí: 29. 1. 2016 - 29. 7. 2016
 • silnice-old

  Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).
  Příjem žádostí: 21. 12. 2015 - 29. 4. 2016