IZS

IZS
Název:
Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Zkráceně:
Integrovaný záchranný systém (IZS)

Podporuje: pořízení hasičských aut a dalšího vybavení, modernizaci a vybavení výcvikových středisek, modernizaci a výstavbu hasičských zbrojnic

Finanční prostředky z EU:
4,52 mld. Kč

Podpořeno projektů:
293
 • moderni-old

  Výzva č. 36 Stanice IZS

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně); Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.
  Příjem žádostí: 1. 7. 2016 - 8. 3. 2017
 • moderni-old

  Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: MV – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR; MV - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS
  Příjem žádostí: 15. 4. 2016 - 29. 11. 2017
 • moderni-old

  Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.
  Příjem žádostí: 31. 12. 2015 - 13. 6. 2016