Úvod > IROP 2014-2020 > Silnice

Silnice

Silnice
Název:
Specifický cíl 1.1. Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Zkráceně:
Silnice

Podporuje:
rekonstrukce, modernizace a výstavbu silnic II. a III. třídy

Finanční prostředky z EU:
31,93 mld. Kč

Podpořeno projektů:
489