Úvod > IROP 2014-2020 > Sociální integrace

Sociální integrace

Sociální integrace
Název:
Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Zkráceně:
Sociální integrace

Podporuje:
komunitní péči a chráněné bydlení, terénní a ambulantní sociální služby, komunitní centra, sociální byty

Finanční prostředky z EU:
8,53 mld. Kč

Podpořeno projektů:
731
 • aktivni

  Výzva č. 84 Sociální bydlení - integrované projekty IPRÚ

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
  Příjem žádostí: 17. 7. 2018 - 31. 12. 2021
 • aktivni

  Výzva č. 83 Sociální bydlení - integrované projekty ITI

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
  Příjem žádostí: 17. 7. 2018 - 31. 12. 2021
 • aktivni

  Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
  Příjem žádostí: 28. 6. 2018 - 29. 11. 2018
 • aktivni

  Výzva č. 81 Rozvoj sociálních služeb II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
   
  Příjem žádostí: 28. 6. 2018 - 29. 11. 2018
 • aktivni

  Výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
  Příjem žádostí: 14. 6. 2018 - 18. 9. 2018
 • aktivni

  Výzva č. 79 Sociální bydlení II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
  Příjem žádostí: 14. 6. 2018 - 18. 9. 2018
 • aktivni

  Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
  Příjem žádostí: 25. 10. 2017 - 30. 3. 2018
 • aktivni

  Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
  Příjem žádostí: 19. 5. 2017 - 16. 11. 2017
 • aktivni

  Výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
  Příjem žádostí: 29. 11. 2016 - 31. 12. 2021
 • aktivni

  Výzva č. 60 Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
  Příjem žádostí: 29. 11. 2016 - 31. 3. 2022
 • aktivni

  Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
  Příjem žádostí: 12. 9. 2016 - 27. 7. 2017
 • aktivni

  Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
  Příjem žádostí: 18. 7. 2016 - 31. 10. 2016
 • aktivni

  Výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
  Příjem žádostí: 18. 7. 2016 - 31. 10. 2016
 • aktivni

  Výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
  Příjem žádostí: 20. 6. 2016 - 27. 12. 2016
 • aktivni

  Výzva č. 34 Sociální bydlení

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
  Příjem žádostí: 20. 6. 2016 - 27. 12. 2016
 • aktivni

  Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v SVL

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
  Příjem žádostí: 27. 5. 2016 - 27. 10. 2016
 • aktivni

  Výzva č. 29 Rozvoj sociálních služeb

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
  Příjem žádostí: 27. 5. 2016 - 27. 10. 2016
 • aktivni

  Výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
  Příjem žádostí: 30. 10. 2015 - 31. 3. 2016