Úvod > IROP 2014-2020 > Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělávání
Název:
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Zkráceně:
Vzdělávání

Podporuje:
zvyšování kapacit mateřských škol, budování a modernizaci učeben na ZŠ, SŠ, VOŠ, a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Finanční prostředky z EU:
21,63 mld. Kč

Podpořeno projektů:
1 825
 • perspektivni

  Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: školy v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Příjem žádostí: 20. 12. 2019 - 31. 1. 2020
 • perspektivni

  Výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti; kraje; organizace zřizované kraji; organizace zakládané kraji; obce; organizace zřizované obcemi; organizace zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky štátu; příspěvkové organizace organizačních šložek státu
  Příjem žádostí: 16. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 • perspektivni

  Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti; kraje; organizace zřizované kraji; organizace zakládané kraji; obce; organizace zřizované obcemi; organizace zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky štátu; příspěvkové organizace organizačních šložek státu
  Příjem žádostí: 16. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 • perspektivni

  Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Příjem žádostí: 27. 9. 2018 - 30. 5. 2019
 • perspektivni

  Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
  Příjem žádostí: 5. 1. 2017 - 31. 3. 2022
 • perspektivni

  Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
  Příjem žádostí: 5. 1. 2017 - 31. 12. 2021
 • perspektivni

  Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
  Příjem žádostí: 18. 11. 2016 - 18. 4. 2017
 • perspektivni

  Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Příjem žádostí: 18. 11. 2016 - 18. 4. 2017
 • perspektivni

  Výzva č. 59 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Příjem žádostí: 10. 11. 2016 - 31. 10. 2022
 • perspektivni

  Výzva č. 58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Příjem žádostí: 10. 11. 2016 - 31. 12. 2021
 • perspektivni

  Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Příjem žádostí: 29. 9. 2016 - 14. 2. 2017
 • perspektivni

  Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

   

  Příjem žádostí: 29. 9. 2016 - 14. 2. 2017
 • perspektivni

  Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
  Příjem žádostí: 30. 6. 2016 - 18. 11. 2016
 • perspektivni

  Výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
  Příjem žádostí: 30. 6. 2016 - 18. 11. 2016
 • perspektivni

  Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé:
  Příjem žádostí: 14. 12. 2015 - 22. 4. 2016
 • perspektivni

  Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

  Uzavřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé:
  Příjem žádostí: 14. 12. 2015 - 22. 4. 2016