Úvod > IROP 2014-2020 > Zdravotnictví

Zdravotnictví

Zdravotnictví
Název:
Specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Zkráceně:
Zdravotnictví

Podporuje:
pořízení přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči a návaznou péči, vybudování, úpravy a vybavení prostor pro poskytování psychiatrické péče

Finanční prostředky z EU:
9,63 mld. Kč

Podpořeno projektů:
171
 • zdravy

  Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
  Příjem žádostí: 13. 7. 2017 - 15. 7. 2021
 • zdravy

  Výzva č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
  Příjem žádostí: 7. 11. 2016 - 5. 5. 2017
 • zdravy

  Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky: poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství; poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum; poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.
  Příjem žádostí: 31. 5. 2016 - 18. 7. 2016
 • zdravy

  Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: viz text výzvy
  Příjem žádostí: 2. 11. 2015 - 15. 6. 2017