Úvod > IROP 2021-2027 > Zelená infrastruktura měst a obcí
Zelená infrastruktura měst a obcí

Zelená infrastruktura měst a obcí

Specifický cíl 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

Cílem této oblasti je budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel. 

Celková částka na projekty: 10,86 mld. Kč