Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzev č. 63, 64 a 65

Aktualizace výzev č. 63, 64 a 65

Aktualizace výzev č. 63, 64 a 65

27.9.2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. září 2018 došlo k vydání revize výzvy č. 63 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI, výzvy č. 64 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ a výzvy č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD a byly aktualizovány texty jednotlivých Specifických pravidel pro žadatele a příjemce těchto tří výzev.

Aktualizace výzev č. 63, 64 a 65