Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzev k sociálnímu podnikání - úprava výkladu Splnění ekonomického principu

Aktualizace výzev k sociálnímu podnikání - úprava výkladu Splnění ekonomického principu

Aktualizace výzev k sociálnímu podnikání - úprava výkladu Splnění ekonomického principu

11.12.2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dnes byly vydány revize Specifických pravidel u Specifického cíle (SC) 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, a to spolu s revizemi Specifických pravidel u SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Aktualizace výzev k sociálnímu podnikání - úprava výkladu Splnění ekonomického principu