Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" - prodloužení termínu příjm

Aktualizace výzvy č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

Aktualizace výzvy č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

8.10.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. října 2019 byla vydána revize výzvy pro předkládání integrovaných projektů IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" ve Specifickém cíli 4.1.

Aktualizace výzvy č. 53