Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy č. 6 IROP - Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - prodloužení čas

Aktualizace výzvy č. 6 IROP - Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - prodloužení časové způsobilosti výdajů

Aktualizace výzvy č. 6 IROP - Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - prodloužení časové způsobilosti výdajů

20.12.2021

Řídicí orgán IROP aktualizoval text 6. výzvy IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.

Aktualizace výzvy č. 6 IROP - Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - prodloužení čas