Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy č. 69 IROP " Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD" - prodlouže

Aktualizace výzvy č. 69 IROP " Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD" - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

Aktualizace výzvy č. 69 IROP " Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD" - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

17.12.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 17. prosince 2019 byla vydána revize výzvy pro předkládání integrovaných projektů IROP SC. 4.1 - výzva č. 69 - Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD.

Aktualizace výzvy č. 69 IROP